Friday, December 3, 2010

Ucieczka z Alcatraz

Escape from Alcatrz; US, 1979
Dir. Don Siegel
Artist: Marek Ploza-Dolinski, 1984
Size: B1 - 66cm x 95cm

No comments: